Dealer met duurzame ambities

Vandaag de dag is het begrip ‘duurzaamheid’ voor iedereen bekend. Bij een bezoek aan de supermarkt, kapper of sportvereniging, is de kans aanzienlijk groot dat er wordt geadverteerd of gesproken over duurzaamheid. Ondanks dat voor iedereen het een bekend begrip is, is de betekenis voor iedereen anders. In dit artikel vertelt onze Sustainability Officer – Harm Tijssens meer over zijn intrinsieke motivatie en ambities voor Hedin Automotive, op het gebied van duurzaamheid. 

– Zo werken we samen aan een duurzame toekomst

Wat is duurzaamheid

In het jaar 1987 formuleerde de VN-commissie een definitie die wereldwijd geaccepteerd is: 

‘Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar te brengen. ‘ 

Voor mij is het vooral van belang dat bij duurzaamheid niet alleen wordt nagedacht over de onderwerpen ‘natuur, klimaat en milieu’. Het sociale aspect van ons bestaan als mensheid is van net zo groot belang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eerlijk loon, goede werkomstandigheden en toegankelijk onderwijs. 

De motivatie achter duurzaamheid

"Gedurende mijn masteropleiding ‘Circulaire Economie’ kwam ik achter het feit dat financieel gewin van een organisatie niet ten koste hoeft te gaan van het welzijn van de mens en het behoud van de natuur. Men noemt deze manier van handelen ook ‘meervoudige waarde creatie’. Hierbij wordt er buiten financiële waarde ook sociale, fysieke en ecologische waarde gecreëerd. Indien meervoudige waarde creatie centraal staat in een verdienmodel wordt er toekomstbestendig gehandeld met een duurzaam bestaan als resultaat. Deze theorie heeft mij geïnspireerd om dit toe te passen binnen Hedin Automotive."

Wat is duurzaamheid

Duurzaamheid is voor Hedin Automotive BMW & MINI geen onbekend onderwerp. Hedin Automotive vertegenwoordigt twee automerken wiens motivatie groot is om hun producten en bijbehorende waardeketen zo circulair en toekomstbestendig mogelijk te maken. Dit blijkt ook uit de leidraad: RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE en RE:CYCLE. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe elektrische BMW iX. Dit innovatieve model van BMW is na zijn gebruiksfase voor bijna 100% recyclebaar. 

Naast de producten die Hedin Automotive verkoopt en onderhoudt, wordt ten allen tijden met een open blik gekeken naar kansen rondom duurzaamheid, circulariteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hedin Automotive wil zelf de wereld een stukje mooier maken middels de eerder benoemde meervoudige waarde creatie. Voorbeelden hiervan zijn de recentelijke introductie van recyclebare bedrijfskleding, de verbetering van flora en fauna van industrieterreinen en de investering in kennisontwikkeling van jonge mensen. 

Ik geloof dat Hedin Automotive een plicht heeft om bij te dragen aan een duurzamere wereld en dat doelen stellen een positief effect heeft op de invulling van die plicht. De Sustainable Development Goals geven richting op de weg naar een duurzamere wereld en worden erkend door vele andere bedrijven. 


 

RE:THINK
RE:DUCE
RE:USE
RE:CYCLE

Principes aangaande duurzaamheid

Dit artikel wil ik graag samenvatten in enkele principes welke voor Hedin Automotive hoog in het vaandel staan. Met deze principes zal de weg richting een duurzamer bestaan worden bewandeld. 

Duurzaamheid is meer dan het klimaat alleen. Zorg er dus voor dat het welzijn van de mens op zowel geestelijk als lichamelijk gebied niet uit het oog wordt verloren. 

Het is van groot belang dat er nu al wordt ingespeeld op de ESG-criteria (milieu-, sociale- en bestuurscriteria). Deze criteria worden in de toekomst essentieel in jaarverslagen en laten zien in hoeverre een organisatie daadwerkelijk duurzaam is. Door hier nu al in te investeren wordt Hedin Automotive een transparantere en geloofwaardigere partij in de branche. 

Hedin Automotive gaat een eigen identiteit op het gebied van duurzaamheid vormen en hiermee een focus leggen op het verbeteren van de eigen omgeving. Op deze manier zal de impact van de genomen initiatieven beter waarneembaar zijn. Het is dus niet de bedoeling om alleen te leunen op de producten.