Privacyverklaring Hedin Automotive B.V.


Verantwoordelijke entiteit
Dit is de Privacyverklaring van Hedin Automotive B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen ken je als je autobedrijf en/of verlener van onafhankelijke (financiële) mobiliteitsproducten of -diensten. Hedin Automotive B.V. is statutair gevestigd aan de Pieter Braaijweg 6 te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36019755, hierna te noemen: Hedin Automotive.

Waarom gebruikt Hedin Automotive persoonsgegevens?
Hedin Automotive wil de meest gewaardeerde en aanbevolen mobiliteitspartner van Nederland worden en een excellent werkgever zijn. Dat betekent dat wij rekening houden met wat klanten en medewerkers beweegt, want zij geven onze onderneming waarde. Om goed op wensen van klanten en medewerkers in te kunnen spelen maken wij gebruik van persoonsgegevens.

Dat kan uiteraard alleen wanneer we uiterst zorgvuldig en binnen het kader van privacywet- en regelgeving omgaan met persoonsgegevens van consumenten, werknemers en overige relaties. Een persoonsgegeven is een gegeven dat direct of indirect iets over een persoon zegt.

Welke persoonsgegevens worden er door Hedin Automotive verwerkt?
Hedin Automotive kan naar je gegevens vragen op de website, in fysieke winkels (showroom) en in garages. Het is geheel vrijwillig om je persoonsgegevens op te geven, maar voor onze dienstverlening noodzakelijk om je persoonsgegevens te gebruiken. Als wij vragen naar persoonsgegevens, dan vermelden wij het doel waarvoor wij de gegevens gaan gebruiken. Je persoonsgegevens worden dan gebruikt om de juiste service aan je te leveren.

Voor het afnemen van onze diensten kunnen wij je contactgegevens, financiële gegevens, specificaties van de auto inclusief het kenteken en bepaalde gegevens van je identiteitsbewijs noteren. Voor het afnemen van financiële diensten dienen wij in de meeste gevallen vooraf een financiële toetsing te verrichten.

Welke gegevens worden er door Hedin Automotive online verzameld?

Nieuwsbrieven: Je kunt je op deze website aanmelden voor ontvangst van nieuwsbrieven. Hedin Automotive vraagt je eerst toestemming om deze nieuwsbrieven te ontvangen. Als je toestemming hebt gegeven dan betekent dit dat je regelmatig van ons een nieuwsbrief per e-mail kunt ontvangen met daarin informatie, aanbiedingen en acties. Onderaan elke nieuwsbrief die je per e-mail ontvangt, kun je je eenvoudig via een link uitschrijven.

Cookies: Hedin Automotive maakt op haar website gebruik van cookies. Hiervoor vragen wij je, tijdens je eerste bezoek aan onze website, altijd eerst om toestemming. Op deze manier herkennen en onthouden wij hoe u zich beweegt op onze website en kunnen we uw volgende bezoek aan onze website nog prettiger maken. Je bent uiteraard vrij om de cookies niet te accepteren. Houd er dan rekening mee dat de website voor jou niet optimaal gebruiksvriendelijk is. Lees hier meer over het cookiegebruik.

Hoe lang bewaart Hedin Automotive je gegevens?
Hedin Automotive bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Dat wil zeggen dat wij je gegevens bewaren zolang je klant bent, een dienst van ons hebt afgenomen of interesse blijft tonen in onze de diensten en natuurlijk wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn.

Aan wie verstrekt Hedin Automotive persoonsgegevens?
Hedin Automotive verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als je dit van ons kunt verwachten. Voor de verstrekking van de persoonsgegevens hebben wij overeenkomsten met derden afgesloten om te zorgen dat er vertrouwelijk met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Denk hierbij aan de fabrikant van je auto of de door haar aangestelde importeur in Nederland, aan de leasemaatschappij van je werkgever, aan met Hedin Automotive-gelieerde ondernemingen, haar verkooporganisaties, bemiddelaars en/of aanbieders van verzekerings- en financieringsproducten in het kader van productinformatie, (direct)marketingactiviteiten, het doen van tevredenheids- en/of marktonderzoeken, het uitvoeren van terugroepacties, ondersteuning- en onderhoudsdoeleinden en andere (service-)diensten.

Hoe beveiligt Hedin Automotive je persoonsgegevens?
Hedin Automotive heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoveel mogelijk tegen te gaan. Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?
Wil je de gegevens die Hedin Automotive van je heeft verzameld inzien of heb je vragen binnen het kader van de privacywet- en regelgeving, dan kun je je zich wenden tot het privacy loket via www.hedinautomotive.nl/privacy. Om er op toe te zien dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens, heeft Hedin Automotive tevens een toezichthouder (Functionaris voor de Gegevensbescherming of FG) aangesteld. Heb je een vraag aan de Functionaris Gegevensbescherming, stuur dan een bericht aan privacy@hedinautomotive.nl.

Privacyverklaring per activiteit

Ik koop een auto bij Hedin Automotive

Vraag jij je af wat wij met jouw persoonsgegevens[1] doen wanneer je een auto bij Hedin Automotive koopt? Hieronder lees je dat. In aanvulling op onze algemene privacyverklaring, lichten wij toe welke gegevens, en op welke manier wij je gegevens verwerken om een auto aan je te kunnen verkopen. Wij zijn daar open over, omdat wij het belangrijk vinden om uiterst zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens.

Zoek je informatie over andere producten of diensten van Hedin Automotive waar wij persoonsgegevens bij gebruiken (zoals bij verzekeren of financiering)? Kijk dan bij hedinautomotive.nl/privacy voor de andere privacyverklaringen. Daar staat ook onze uitgebreide algemene privacyverklaring.

Met wie heb ik te maken?
Alle bedrijven van Hedin Automotive zijn onderdeel van Hedin Automotive Netherlands B.V. [2]. Officieel is dit de partij die verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het correct omgaan met jouw persoonsgegevens. 

Waarvoor gebruikt Hedin Automotive mijn persoonsgegevens?
Het kopen van een auto bestaat uit heel wat stappen waarbij wij persoonsgegevens van je verzamelen. Hieronder zie je de belangrijkste redenen waarvoor wij die gegevens gebruiken: 

 • om u per mail, post of telefonisch de informatie te verstrekken die u heeft aangevraagd;
 • om een bezoek aan onze showroom te plannen;
 • om een proefrit aan te bieden;
 • om een offerte voor u te maken;
 • om uw bestelling af te kunnen handelen;
 • om u een financierings- en/of verzekeringsvoorstel te doen als u dat heeft gevraagd;
 • om het onderhoud en de service aan uw auto bij te houden en u hierover te contacten;
 • om onze nieuwsbrief en andere voor u interessante informatie toe te sturen;
 • om onderzoek te doen hoe wij onze producten en diensten verder kunnen verbeteren.

Welke persoonsgegevens gebruikt Hedin Automotive en hoe komen jullie daaraan?
De meeste persoonsgegevens worden door jouzelf aan ons verstrekt, maar wij verzamelen soms ook gegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten (bijvoorbeeld via internet) en ons daarmee gegevens verstrekt, en als je ons van jouw interesses en voorkeuren op de hoogte brengt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens die wij mogelijk van je verwerken:

 • persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mail;
 • voertuiggegevens, zoals merk, type, kenteken;
 • financiële gegevens, zoals banknaam en -nummer;
 • gegevens over websitebezoek, zoals ip-adres, browsertype en cookies.

Mag Hedin Automotive mijn gegevens gebruiken?
Volgens de privacywetgeving (AVG) mogen wij jouw persoonsgegevens gebruiken zolang daar een wettelijk erkende reden voor is. Drie van die redenen gelden specifiek voor Hedin Automotive: (1) alle gegevensverwerking die nodig is voor de aankoop van een auto (anders kunnen we je geen auto leveren); (2) nakoming van wettelijke plichten op het gebied van bedrijfsadministratie; en (3) gegevens die we nodig hebben om met jou een klantrelatie te kunnen onderhouden, eventueel een persoonlijke aanbieding te kunnen doen en voor onze bedrijfscijfers. 

Met wie deelt Hedin Automotive mijn gegevens?
In sommige gevallen worden jouw gegevens met andere partijen gedeeld. De partijen waarmee wij delen als het nodig is: 

 • met financiële dienstverleners waar wij mee samenwerken, om je financiële diensten aan te kunnen bieden als je die aanvraagt;
 • met verzekeringsmaatschappijen waar wij mee samenwerken, als je jouw auto via ons verzekert;
 • met partijen uit ons distributienetwerk, zoals onze leveranciers en importeurs;
 • met andere bedrijfsonderdelen van Hedin Automotive, bijvoorbeeld onze klantenservice en administratie;
 • met externe leveranciers die onze diensten faciliteren, zoals onze ICT-leverancier, ons accountantskantoor en onze juridische dienstverlener.

Het kan zijn dat een van die externe partijen in onze opdracht jouw gegevens verwerkt, zoals onze ICT-leverancier. Wij zorgen dan voor een goede overeenkomst met hen, om te garanderen dat dit zorgvuldig gebeurt en volgens de vereisten van de privacywet.

Alleen als wij het wettelijk verplicht zijn, delen wij je persoonsgegevens met toezichthoudende instellingen, fiscale instanties of onderzoeksdiensten. Je gegevens worden in geen geval verkocht aan derden.

Hoe lang bewaart Hedin Automotive mijn gegevens en op welke manier?
Je gegevens worden niet voor altijd bewaard, daarvoor zijn termijnen gesteld. Die komen voor een deel uit wet- en regelgeving, en voor een deel hebben wij die bepaald zoals de privacywet dat aangeeft. Wij sluiten hierbij aan bij de door branchevereniging Bovag opgestelde termijnen.

Als je na de offerte geen auto koopt bij Hedin Automotive
Persoonlijke gegevens: zes maanden
Voertuiggegevens: zes maanden
Fiscale gegevens: -

Als je je auto bij ons gekocht hebt
Persoonlijke gegevens: tien jaar
Voertuiggegevens: tien jaar
Fiscale gegevens: zeven jaar

Wil je gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen? 
Dan kun je daarover contact met ons opnemen. Het makkelijkste gaat dat via privacy@hedinautomotive.nl

 Heb je een vraag of een klacht over privacyzaken? 
Neem dan contact met ons op via privacy@hedinautomotive.nl. Wij doen er alles aan je vragen te beantwoorden. Hedin Automotive heeft ook een toezichthouder (Functionaris voor de Gegevensbescherming of FG) aangesteld. Als je een bijzondere vraag hebt of een klacht over de bescherming van persoonsgegevens door Hedin Automotive, dan kun je met hem contact opnemen. Ook dit kan via privacy@hedinautomotive.nl.  

 

[1] een persoonsgegeven is informatie die direct of indirect iets zegt over een persoon
[2] Hedin Automotive Netherlands B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Pieter Braaijweg 6, 1114 AJ te Amsterdam-Duivendrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36019755.

juni 2020

Je bestelt een leaseauto (private lease) bij Hedin Automotive

Vraag jij je af wat wij met je persoonsgegevens[1] doen wanneer je een leaseauto via private lease bij Hedin Automotive bestelt? Hieronder lees je dat. In aanvulling op onze algemene privacyverklaring, lichten we hieronder toe welke gegevens, en op welke manier wij jouw gegevens verwerken om een leaseauto aan je te kunnen leveren. Wij zijn daar open over, omdat wij het belangrijk vinden om uiterst zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens.

Zoek je informatie over andere producten of diensten van Hedin Automotive waar wij persoonsgegevens bij gebruiken (zoals bij aankoop of schadeherstel)? Kijk dan bij hedinautomotive.nl/privacy voor de andere privacyverklaringen. Daar staat ook onze uitgebreide algemene privacyverklaring.

Met wie heb ik te maken?
Alle bedrijven van Hedin Automotive zijn onderdeel van Hedin Automotive Netherlands B.V.[2]. Officieel is dit de partij die verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het correct omgaan met jouw persoonsgegevens. In geval van lease is volgens de privacywet AVG de leasemaatschappij ook verantwoordelijke voor de persoonsgegevens van jou die wij via hen ontvangen. 

Waarvoor gebruikt Hedin Automotive mijn persoonsgegevens?
Het bestellen van een leaseauto bestaat uit heel wat stappen waarbij wij persoonsgegevens van je verzamelen. Hieronder zie je de belangrijkste redenen waarvoor wij die gegevens gebruiken: 

 • om je per mail, post of telefonisch de informatie te verstrekken die je hebt aangevraagd;
 • om een bezoek aan onze showroom te plannen;
 • om een proefrit aan te bieden;
 • om een offerte te maken;
 • om je contract af te kunnen handelen met de leasemaatschappij;
 • om het onderhoud en de service aan jouw auto bij te houden en je hierover te contacten;
 • om onze nieuwsbrief en andere voor jou interessante informatie toe te sturen;
 • om onderzoek te doen hoe wij onze producten en diensten verder kunnen verbeteren.

Welke persoonsgegevens gebruikt Hedin Automotive en hoe komen jullie daaraan?
De meeste persoonsgegevens worden door jouzelf aan ons verstrekt, een deel ontvangen wij via de leasemaatschappij. Soms verzamelen wij bovendien gegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten (bijvoorbeeld via internet) en ons daarmee gegevens verstrekt, en als je ons van jouw interesses en voorkeuren op de hoogte brengt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens die wij mogelijk van je verwerken: 

 • persoonlijke gegevens, zoals naam, adres e-mail;
 • voertuiggegevens, zoals merk, type, kenteken;
 • financiële gegevens, zoals banknaam en -nummer;
 • gegevens over websitebezoek, zoals ip-adres, browsertype en cookies.

Mag Hedin Automotive mijn gegevens gebruiken?
Volgens de privacywetgeving (AVG) mogen wij je persoonsgegevens gebruiken zolang daar een wettelijk erkende reden voor is. Drie van die redenen gelden specifiek voor Hedin Automotive: (1) alle gegevensverwerking die nodig is voor het leasen (anders kunnen wij je geen auto laten leasen); (2) nakoming van wettelijke plichten op het gebied van bedrijfsadministratie; en (3) gegevens die we nodig hebben om met jou een klantrelatie te kunnen onderhouden, eventueel een persoonlijke aanbieding te doen en voor onze bedrijfscijfers. 

Met wie deelt Hedin Automotive mijn gegevens?
In sommige gevallen worden je gegevens met andere partijen gedeeld. De partijen waarmee wij delen als het nodig is: 

 • met financiële dienstverleners waar wij mee samenwerken, om je financiële diensten aan te kunnen bieden als je die aanvraagt;
 • met de leasemaatschappij die de private lease verzorgt;
 • met verzekeringsmaatschappijen waar wij mee samenwerken, om jouw leaseauto te verzekeren;
 • met partijen uit ons distributienetwerk, zoals onze leveranciers en importeurs;
 • met andere bedrijfsonderdelen van Hedin Automotive, bijvoorbeeld onze klantenservice en administratie;
 • met externe leveranciers die onze diensten faciliteren, zoals onze ICT-leverancier, ons accountantskantoor en onze juridische dienstverlener.

Het kan zijn dat een van die externe partijen in onze opdracht jouw gegevens verwerkt, zoals onze ICT-leverancier. Wij zorgen dan voor een goede overeenkomst met hen, om te garanderen dat dit zorgvuldig gebeurt en volgens de vereisten van de privacywet.

Alleen als wij het wettelijk verplicht zijn, delen wij je persoonsgegevens met toezichthoudende instellingen, fiscale instanties of onderzoeksdiensten. Je gegevens worden in geen geval verkocht aan derden.

Hoe lang bewaart Hedin Automotive mijn gegevens en op welke manier?
Je gegevens worden niet voor altijd bewaard, daarvoor zijn termijnen gesteld. Die komen voor een deel uit wet- en regelgeving, en voor een deel hebben wij die bepaald zoals de privacywet dat aangeeft. Wij sluiten hierbij aan bij de door branchevereniging Bovag opgestelde termijnen.

Als je na de offerte geen leaseauto bestelt bij Hedin Automotive
Persoonlijke gegevens: zes maanden
Voertuiggegevens: zes maanden
Fiscale gegevens: -

Als je de leaseauto hebt besteld bij ons
Persoonlijke gegevens: tien jaar
Voertuiggegevens: tien jaar
Fiscale gegevens: zeven jaar

Wil je gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen? 
Dan kun je daarover contact met ons opnemen. Het makkelijkste gaat dat via privacy@hedinautomotive.nl

 Heb je een vraag of een klacht over privacyzaken? 
Neem dan contact met ons op via privacy@hedinautomotive.nl. Wij doen er alles aan je vragen te beantwoorden. Hedin Automotive heeft ook een toezichthouder (Functionaris voor de Gegevensbescherming of FG) aangesteld. Als je een bijzondere vraag hebt of een klacht over de bescherming van persoonsgegevens door Hedin Automotive, dan kun je met hem contact opnemen. Ook dit kan via privacy@hedinautomotive.nl.  

 

[1] een persoonsgegeven is informatie die direct of indirect iets zegt over een persoon
[2] Hedin Automotive Netherlands B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Pieter Braaijweg 6, 1114 AJ te Amsterdam-Duivendrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36019755.

juni 2020

Je bestelt via je werkgever een leaseauto bij Hedin Automotive

Vraag jij je af wat wij met jouw persoonsgegevens[1] doen wanneer je een leaseauto bij Hedin Automotive bestelt? Hieronder lees je dat. In aanvulling op onze algemene privacyverklaring, lichten we hieronder toe welke gegevens, en op welke manier wij je gegevens verwerken om een leaseauto aan jou te kunnen leveren. Wij zijn daar open over, omdat wij het belangrijk vinden om uiterst zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens.

Zoek je informatie over andere producten of diensten van Hedin Automotive waar wij persoonsgegevens bij gebruiken (zoals bij aankoop of schadeherstel)? Kijk dan bij hedinautomotive.nl/privacy voor de andere privacyverklaringen. Daar staat ook onze uitgebreide algemene privacyverklaring.

Met wie heb ik te maken?
Alle bedrijven van Hedin Automotive zijn onderdeel van Hedin Automotive Netherlands B.V.[2]. Officieel is dit de partij die verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het correct omgaan met jouw persoonsgegevens. In geval van lease is volgens de privacywet AVG de leasemaatschappij ook verantwoordelijke voor de persoonsgegevens van jou die wij via hen ontvangen. 

Waarvoor gebruikt Hedin Automotive mijn persoonsgegevens?
Het bestellen van een leaseauto bestaat uit heel wat stappen waarbij wij persoonsgegevens van je verzamelen. Hieronder zie je de belangrijkste redenen waarvoor wij die gegevens gebruiken: 

 • om je per mail, post of telefonisch de informatie te verstrekken die je hebt aangevraagd;
 • om een bezoek aan onze showroom te plannen;
 • om een proefrit aan te bieden;
 • om een offerte te maken;
 • om je contract af te kunnen handelen met de leasemaatschappij en jouw werkgever;
 • om het onderhoud en de service aan jouw auto bij te houden en je hierover te contacten;
 • om onze nieuwsbrief en andere voor jou interessante informatie toe te sturen;
 • om onderzoek te doen hoe wij onze producten en diensten verder kunnen verbeteren.

Welke persoonsgegevens gebruikt Hedin Automotive en hoe komen jullie daaraan?
De meeste persoonsgegevens worden door jouzelf aan ons verstrekt, een deel ontvangen wij via jouw werkgever en de leasemaatschappij. Soms verzamelen wij bovendien gegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten (bijvoorbeeld via internet) en ons daarmee gegevens verstrekt, en als je ons van jouw interesses en voorkeuren op de hoogte brengt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens die wij mogelijk van je verwerken: 

 • persoonlijke gegevens, zoals naam, adres e-mail;
 • voertuiggegevens, zoals merk, type, kenteken;
 • financiële gegevens, zoals banknaam en -nummer;
 • gegevens over websitebezoek, zoals ip-adres, browsertype en cookies.

Mag Hedin Automotive mijn gegevens gebruiken?
Volgens de privacywetgeving (AVG) mogen wij je persoonsgegevens gebruiken zolang daar een wettelijk erkende reden voor is. Drie van die redenen gelden specifiek voor Hedin Automotive: (1) alle gegevensverwerking die nodig is voor het leasen (anders kunnen wij je geen auto laten leasen); (2) nakoming van wettelijke plichten op het gebied van bedrijfsadministratie; en (3) gegevens die we nodig hebben om met jou een klantrelatie te kunnen onderhouden, eventueel een persoonlijke aanbieding te doen en voor onze bedrijfscijfers. 

Met wie deelt Hedin Automotive mijn gegevens?
In sommige gevallen worden je gegevens met andere partijen gedeeld. De partijen waarmee wij delen als het nodig is: 

 • met de leasemaatschappij;
 • met verzekeringsmaatschappijen waar wij mee samenwerken, om jouw leaseauto te verzekeren;
 • met partijen uit ons distributienetwerk, zoals onze leveranciers en importeurs;
 • met andere bedrijfsonderdelen van Hedin Automotive, bijvoorbeeld onze klantenservice en administratie;
 • met externe leveranciers die onze diensten faciliteren, zoals onze ICT-leverancier, ons accountantskantoor en onze juridische dienstverlener.

Het kan zijn dat een van die externe partijen in onze opdracht je gegevens verwerkt, zoals onze ICT-leverancier. Wij zorgen dan voor een goede overeenkomst met hen, om te garanderen dat dit zorgvuldig gebeurt en volgens de vereisten van de privacywet. 

Alleen als wij het wettelijk verplicht zijn, delen wij je persoonsgegevens met toezichthoudende instellingen, fiscale instanties of onderzoeksdiensten. Je gegevens worden in geen geval verkocht aan derden.

Hoe lang bewaart Hedin Automotive mijn gegevens en op welke manier?
Je gegevens worden niet voor altijd bewaard, daarvoor zijn termijnen gesteld. Die komen voor een deel uit wet- en regelgeving, en voor een deel hebben wij die bepaald zoals de privacywet dat aangeeft. Wij sluiten hierbij aan bij de door branchevereniging Bovag opgestelde termijnen.

Als je na de offerte geen leaseauto bestelt bij Hedin Automotive
Persoonlijke gegevens: zes maanden
Voertuiggegevens: zes maanden
Fiscale gegevens: -

Als je de leaseauto hebt besteld bij ons
Persoonlijke gegevens: tien jaar
Voertuiggegevens: tien jaar
Fiscale gegevens: zeven jaar

Wil je gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen? 
Dan kun je daarover contact met ons opnemen. Het makkelijkste gaat dat via privacy@hedinautomotive.nl

 Heb je een vraag of een klacht over privacyzaken? 
Neem dan contact met ons op via privacy@hedinautomotive.nl. Wij doen er alles aan je vragen te beantwoorden. Hedin Automotive heeft ook een toezichthouder (Functionaris voor de Gegevensbescherming of FG) aangesteld. Als je een bijzondere vraag hebt of een klacht over de bescherming van persoonsgegevens door Hedin Automotive, dan kun je met hem contact opnemen. Ook dit kan via privacy@hedinautomotive.nl.  

 

[1] een persoonsgegeven is informatie die direct of indirect iets zegt over een persoon
[2] Hedin Automotive Netherlands B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Pieter Braaijweg 6, 1114 AJ te Amsterdam-Duivendrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36019755.

juni 2020

Je huurt een auto bij Hedin Automotive

Vraag je je af wat wij met jouw persoonsgegevens[1] doen wanneer je een auto bij Hedin Automotive huurt? Hieronder lees je dat. In aanvulling op onze algemene privacyverklaring, lichten we hieronder toe welke gegevens, en op welke manier wij jouw gegevens verwerken om een auto aan je te kunnen verhuren. Wij zijn daar open over, omdat wij het belangrijk vinden om uiterst zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens.

Zoek je informatie over andere producten of diensten van Hedin Automotive waar wij persoonsgegevens bij gebruiken (zoals bij verzekeren of schadeherstel)? Kijk dan bij hedinautomotive.nl/privacy voor de andere privacyverklaringen. Daar staat ook onze uitgebreide algemene privacyverklaring. 

Met wie heb ik te maken?
Alle bedrijven van Hedin Automotive zijn onderdeel van Hedin Automotive Netherlands B.V.[2]. Officieel is dit de partij die verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het correct omgaan met je persoonsgegevens.

Waarvoor gebruikt Hedin Automotive mijn persoonsgegevens?
Het huren van een auto bestaat uit heel wat stappen waarbij wij persoonsgegevens van je verzamelen. Hieronder zie je de belangrijkste redenen waarvoor wij die gegevens gebruiken:

 • om je per mail, post of telefonisch de informatie te verstrekken die je hebt aangevraagd;
 • om een bezoek aan onze verhuurlocatie te plannen;
 • om een (online) offerte voor je te maken;
 • om het huurcontract af te kunnen handelen;
 • om jouw huurauto te verzekeren;
 • om onze nieuwsbrief en andere voor jou interessante informatie toe te sturen;
 • om onderzoek te doen hoe wij onze producten en diensten verder kunnen verbeteren.

Welke persoonsgegevens gebruikt Hedin Automotive en hoe komen ze daaraan?
De meeste persoonsgegevens worden door jou aan ons verstrekt, maar wij verzamelen soms ook gegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten (bijvoorbeeld via internet) en ons daarmee gegevens verstrekt, en als je ons van jouw interesses en voorkeuren op de hoogte brengt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens die wij mogelijk van je verwerken: 

 • persoonlijke gegevens, zoals naam, adres e-mail;
 • financiële gegevens, zoals banknaam en -nummer;
 • voertuiggegevens, zoals merk, type, kenteken;
 • gegevens over websitebezoek, zoals ip-adres, browsertype en cookies.

Conform de richtlijnen van de Bovag doen wij bij verhuur standaard een controle op de echtheid van door jou overlegde ID-documenten. Deze ID-gegevens worden alleen gecontroleerd en worden niet door ons bewaard.

Mag Hedin Automotive mijn gegevens gebruiken?
Volgens de privacywetgeving (AVG) mogen wij je persoonsgegevens gebruiken zolang daar een wettelijk erkende reden voor is. Drie van die redenen gelden specifiek voor Hedin Automotive: (1) alle gegevensverwerking die nodig is voor verhuur (anders kunnen wij geen auto aan je verhuren); (2) nakoming van wettelijke plichten op het gebied van bedrijfsadministratie; en (3) gegevens die we nodig hebben om met jou een klantrelatie te kunnen onderhouden, eventueel een persoonlijke aanbieding te doen en voor onze bedrijfscijfers. 

Met wie deelt Hedin Automotive mijn gegevens?
In sommige gevallen worden uw gegevens met andere partijen gedeeld. De partijen waarmee wij delen als het nodig is:

met verzekeringsmaatschappijen waar wij mee samenwerken, om uw huurauto te verzekeren;

met partijen uit ons distributienetwerk, zoals onze leveranciers en importeurs;

met andere bedrijfsonderdelen van Hedin Automotive, bijvoorbeeld onze klantenservice en administratie;

met externe leveranciers die onze diensten faciliteren, zoals onze ICT-leverancier, ons accountantskantoor en onze juridische dienstverlener.

Het kan zijn dat een van die externe partijen in onze opdracht uw gegevens verwerkt, zoals onze ICT-leverancier. Wij zorgen dan voor een goede overeenkomst met hen, om te garanderen dat dit zorgvuldig gebeurt en volgens de vereisten van de privacywet. 

Alleen als wij het wettelijk verplicht zijn, delen wij uw persoonsgegevens met toezichthoudende instellingen, fiscale instanties of onderzoeksdiensten. Uw gegevens worden in geen geval verkocht aan derden.

Hoe lang bewaart Hedin Automotive mijn gegevens en op welke manier?
Je gegevens worden niet voor altijd bewaard, daarvoor zijn termijnen gesteld. Die komen voor een deel uit wet- en regelgeving, en voor een deel hebben wij die bepaald zoals de privacywet dat aangeeft. Wij sluiten hierbij aan bij de door branchevereniging Bovag opgestelde termijnen:

Als je na de offerte geen auto huurt bij Hedin Automotive
Persoonlijke gegevens: zes maanden
Voertuiggegevens: zes maanden
Fiscale gegevens: -

Als je je auto bij ons gehuurd hebt
Persoonlijke gegevens: tien jaar
Voertuiggegevens: tien jaar
Fiscale gegevens: zeven jaar

Wil je gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen? 
Dan kun je daarover contact met ons opnemen. Het makkelijkste gaat dat via privacy@hedinautomotive.nl

 Heb je een vraag of een klacht over privacyzaken? 
Neem dan contact met ons op via privacy@hedinautomotive.nl. Wij doen er alles aan je vragen te beantwoorden. Hedin Automotive heeft ook een toezichthouder (Functionaris voor de Gegevensbescherming of FG) aangesteld. Als je een bijzondere vraag hebt of een klacht over de bescherming van persoonsgegevens door Hedin Automotive, dan kun je met hem contact opnemen. Ook dit kan via privacy@hedinautomotive.nl.  

 

[1] een persoonsgegeven is informatie die direct of indirect iets zegt over een persoon
[2] Hedin Automotive Netherlands B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Pieter Braaijweg 6, 1114 AJ te Amsterdam-Duivendrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36019755.

juni 2020

Je auto is bij Hedin Automotive in onderhoud

Vraag jij je af wat wij met je persoonsgegevens[1] doen wanneer jij je auto bij Hedin Automotive in onderhoud hebt? Hieronder lees je dat. In aanvulling op onze algemene privacyverklaring, lichten we hieronder toe welke gegevens, en op welke manier wij je gegevens verwerken om jouw auto te kunnen onderhouden. Wij zijn daar open over, omdat wij het belangrijk vinden om uiterst zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens.

Zoek je informatie over andere producten of diensten van Hedin Automotive waar wij persoonsgegevens bij gebruiken (zoals bij aankoop of schadeherstel)? Kijk dan bij hedinautomotive.nl/privacy voor de andere privacyverklaringen. Daar staat ook onze uitgebreide algemene privacyverklaring.

Met wie heb ik te maken?
Alle bedrijven van Hedin Automotive zijn onderdeel van Hedin Automotive Netherlands B.V.[2]. Officieel is dit de partij die verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het correct omgaan met uw persoonsgegevens. 

Waarvoor gebruikt Hedin Automotive mijn persoonsgegevens?
Onderhoud van een auto bestaat uit heel wat stappen waarbij wij persoonsgegevens van je verzamelen. Hieronder zie je de belangrijkste redenen waarvoor wij die gegevens gebruiken: 

 • om je per mail, post of telefonisch de informatie te verstrekken die je hebt aangevraagd;
 • om een onderhoudsvoorstel voor je te maken;
 • om een bezoek aan één van onze onderhoudsbedrijven in te plannen;
 • om het onderhoud en de service aan jouw auto bij te houden en je hierover te contacten;
 • om het onderhoud af te kunnen handelen;
 • om onze nieuwsbrief en andere voor jou interessante informatie toe te sturen;
 • om onderzoek te doen hoe wij onze producten en diensten verder kunnen verbeteren.

Welke persoonsgegevens gebruikt Hedin Automotive en hoe komen julliej daaraan?
De meeste persoonsgegevens worden door jouzelf aan ons verstrekt, maar wij verzamelen soms ook gegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten (bijvoorbeeld via internet) en ons daarmee gegevens verstrekt, en als je ons van jouw interesses en voorkeuren op de hoogte brengt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens die wij mogelijk van je verwerken: 

 • persoonlijke gegevens, zoals naam, adres e-mail;
 • voertuiggegevens, zoals merk, type, kenteken;
 • financiële gegevens, zoals banknaam en -nummer;
 • gegevens over websitebezoek, zoals ip-adres, browsertype en cookies.

Mag Hedin Automotive mijn gegevens gebruiken?
Volgens de privacywetgeving (AVG) mogen wij je persoonsgegevens gebruiken zolang daar een wettelijk erkende reden voor is. Drie van die redenen gelden specifiek voor Hedin Automotive: (1) alle gegevensverwerking die nodig is voor het onderhoud van jouw auto (anders kunnen wij jouw auto niet onderhouden); (2) nakoming van wettelijke plichten op het gebied van bedrijfsadministratie; en (3) gegevens die we nodig hebben om met jou een klantrelatie te kunnen onderhouden, eventueel een persoonlijke aanbieding te doen en voor onze bedrijfscijfers. 

Met wie deelt Hedin Automotive mijn gegevens?
In sommige gevallen worden je gegevens met andere partijen gedeeld. De partijen waarmee wij delen als het nodig is: 

 • met financiële dienstverleners waar wij mee samenwerken, om je financiële diensten aan te kunnen bieden als je die aanvraagt;
 • met verzekeringsmaatschappijen waar wij mee samenwerken, als je jouw auto via ons verzekert;
 • met partijen uit ons distributienetwerk, zoals onze leveranciers en importeurs;
 • met andere bedrijfsonderdelen van Hedin Automotive, bijvoorbeeld onze klantenservice en administratie;
 • met externe leveranciers die onze diensten faciliteren, zoals onze ICT-leverancier, ons accountantskantoor en onze juridische dienstverlener.

Het kan zijn dat een van die externe partijen in onze opdracht je gegevens verwerkt, zoals onze ICT-leverancier. Wij zorgen dan voor een goede overeenkomst met hen, om te garanderen dat dit zorgvuldig gebeurt en volgens de vereisten van de privacywet.

Alleen als wij het wettelijk verplicht zijn, delen wij je persoonsgegevens met toezichthoudende instellingen, fiscale instanties of onderzoeksdiensten. Je gegevens worden in geen geval verkocht aan derden.

Hoe lang bewaart Hedin Automotive mijn gegevens en op welke manier?

Je gegevens worden niet voor altijd bewaard, daarvoor zijn termijnen gesteld. Die komen voor een deel uit wet- en regelgeving, en voor een deel hebben wij die bepaald zoals de privacywet dat aangeeft. Wij sluiten hierbij aan bij de door branchevereniging Bovag opgestelde termijnen.

Als je na de offerte de auto niet laat onderhouden bij Hedin Automotive
Persoonlijke gegevens: zes maanden
Voertuiggegevens: zes maanden
Fiscale gegevens: -

Als je je auto bij ons in onderhoud hebt
Persoonlijke gegevens: vier jaar
Voertuiggegevens: tien jaar
Fiscale gegevens: zeven jaar

Wil je gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen? 
Dan kun je daarover contact met ons opnemen. Het makkelijkste gaat dat via privacy@hedinautomotive.nl

 Heb je een vraag of een klacht over privacyzaken? 
Neem dan contact met ons op via privacy@hedinautomotive.nl. Wij doen er alles aan je vragen te beantwoorden. Hedin Automotive heeft ook een toezichthouder (Functionaris voor de Gegevensbescherming of FG) aangesteld. Als je een bijzondere vraag hebt of een klacht over de bescherming van persoonsgegevens door Hedin Automotive, dan kun je met hem contact opnemen. Ook dit kan via privacy@hedinautomotive.nl.  

 

[1] een persoonsgegeven is informatie die direct of indirect iets zegt over een persoon
[2] Hedin Automotive Netherlands B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Pieter Braaijweg 6, 1114 AJ te Amsterdam-Duivendrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36019755.

juni 2020

Je laat een schade aan jouw auto repareren bij Hedin Automotive

Vraag jij je af wat wij met jouw persoonsgegevens[1] doen wanneer je schade aan je auto bij Hedin Automotive laat repareren? Hieronder lees je dat. In aanvulling op onze algemene privacyverklaring, lichten wij toe welke gegevens, en op welke manier wij jouw gegevens verwerken om een schade aan je auto te kunnen herstellen. Wij zijn daar open over, omdat wij het belangrijk vinden om uiterst zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens.

Zoek je informatie over andere producten of diensten van Hedin Automotive waar wij persoonsgegevens bij gebruiken (zoals bij aankoop, verzekeren of financiering)? Kijk dan bij hedinautomotive.nl/privacy voor de andere privacyverklaringen. Daar staat ook onze uitgebreide algemene privacyverklaring.

Met wie heb ik te maken?
Alle bedrijven van Hedin Automotive zijn onderdeel van Hedin Automotive Netherlands B.V.[2]. Officieel is dit de partij die verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het correct omgaan met je persoonsgegevens. In geval van schadeherstel is volgens de privacywet AVG de verzekeringsmaatschappij ook verantwoordelijke, voor de persoonsgegevens die wij via hen ontvangen.

Waarvoor gebruikt Hedin Automotive mijn persoonsgegevens?
Om een schade aan je auto te kunnen repareren, verzamelen én ontvangen wij persoonsgegevens van jou van derden. Hieronder zie je de belangrijkste redenen waarvoor wij die gegevens gebruiken:

 • om je per mail, post of telefonisch de informatie te verstrekken die je hebt aangevraagd;
 • om een bezoek aan één van onze schadeherstelbedrijven in te plannen;
 • om te communiceren met jouw verzekeringsmaatschappij;
 • om een offerte voor je te maken;
 • om het repareren van de schade af te kunnen handelen;
 • om onze nieuwsbrief en andere voor jou interessante informatie toe te sturen;
 • om onderzoek te doen hoe wij onze producten en diensten verder kunnen verbeteren.

Welke persoonsgegevens gebruikt Hedin Automotive en hoe komen jullie daaraan?
De meeste persoonsgegevens worden door jouzelf aan ons verstrekt, maar wij ontvangen ook gegevens van de verzekeringsmaatschappij ten behoeve van de schadeafhandeling.  Soms verzamelen wij bovendien gegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten (bijvoorbeeld via internet) en ons daarmee gegevens verstrekt, en als je ons van jouw interesses en voorkeuren op de hoogte brengt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens die wij mogelijk van je verwerken: 

 • persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mail;
 • voertuiggegevens, zoals merk, type, kenteken en soort verzekering;
 • financiële gegevens, zoals banknaam en -nummer;
 • gegevens over websitebezoek, zoals ip-adres, browsertype en cookies.

Mag Hedin Automotive mijn gegevens gebruiken?
Volgens de privacywetgeving (AVG) mogen wij je persoonsgegevens gebruiken zolang daar een wettelijk erkende reden voor is. Drie van die redenen gelden specifiek voor Hedin Automotive: (1) alle gegevensverwerking die nodig is voor schadeherstel (anders kunnen wij jouw auto niet repareren); (2) nakoming van wettelijke plichten op het gebied van bedrijfsadministratie; en (3) gegevens die we nodig hebben om met jou een klantrelatie te kunnen onderhouden, eventueel een persoonlijke aanbieding te doen en voor onze bedrijfscijfers.

Met wie deelt Hedin Automotive mijn gegevens?
In sommige gevallen worden je gegevens met andere partijen gedeeld en ontvangen wij gegevens van derden. De partijen waarmee wij gegevens uitwisselen als het nodig is:

 • met de verzekeringsmaatschappij waar jouw auto verzekerd is tegen schade;
 • met partijen uit ons distributienetwerk, zoals onze leveranciers en importeurs;
 • met andere bedrijfsonderdelen van Hedin Automotive, bijvoorbeeld onze klantenservice en administratie;
 • met externe leveranciers die onze diensten faciliteren, zoals onze ICT-leverancier, ons accountantskantoor en onze juridische dienstverlener.

Het kan zijn dat een van die externe partijen in onze opdracht jouw gegevens verwerkt, zoals onze ICT-leverancier. Wij zorgen dan voor een goede overeenkomst met hen, om te garanderen dat dit zorgvuldig gebeurt en volgens de vereisten van de privacywet.

Alleen als wij het wettelijk verplicht zijn, delen wij je persoonsgegevens met toezichthoudende instellingen, fiscale instanties of onderzoeksdiensten. Je gegevens worden in geen geval verkocht aan derden.

Hoe lang bewaart Hedin Automotive mijn gegevens en op welke manier?
Je gegevens worden niet voor altijd bewaard, daarvoor zijn termijnen gesteld. Die komen voor een deel uit wet- en regelgeving, en voor een deel hebben wij die bepaald zoals de privacywet dat aangeeft. Wij sluiten hierbij aan bij de door branchevereniging Bovag opgestelde termijnen.

Als je na de offerte geen auto koopt bij Hedin Automotive
Persoonlijke gegevens: zes maanden
Voertuiggegevens: zes maanden
Fiscale gegevens: -

Als je je auto bij ons gekocht hebt
Persoonlijke gegevens: tien jaar
Voertuiggegevens: tien jaar
Fiscale gegevens: zeven jaar

Wil je gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen? 
Dan kun je daarover contact met ons opnemen. Het makkelijkste gaat dat via privacy@hedinautomotive.nl

 Heb je een vraag of een klacht over privacyzaken? 
Neem dan contact met ons op via privacy@hedinautomotive.nl. Wij doen er alles aan je vragen te beantwoorden. Hedin Automotive heeft ook een toezichthouder (Functionaris voor de Gegevensbescherming of FG) aangesteld. Als je een bijzondere vraag hebt of een klacht over de bescherming van persoonsgegevens door Hedin Automotive, dan kun je met hem contact opnemen. Ook dit kan via privacy@hedinautomotive.nl.  

 

[1] een persoonsgegeven is informatie die direct of indirect iets zegt over een persoon
[2] Hedin Automotive Netherlands B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Pieter Braaijweg 6, 1114 AJ te Amsterdam-Duivendrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36019755.

juni 2020

Je laat jouw bedrijfswagen inrichten bij Hedin Automotive

Vraag jij je af wat wij met je persoonsgegevens[1] doen wanneer je jouw bedrijfswagen bij Hedin Automotive laat inrichten? Hieronder lees je dat. In aanvulling op onze algemene privacyverklaring, lichten we hieronder toe welke gegevens, en op welke manier wij je gegevens verwerken om jouw bedrijfswagen te kunnen inrichten. Wij zijn daar open over, omdat wij het belangrijk vinden om uiterst zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens.

Zoek je informatie over andere producten of diensten van Hedin Automotive waar wij persoonsgegevens bij gebruiken (zoals bij verzekeren of financiering)? Kijk dan bij hedinautomotive.nl/privacy voor de andere privacyverklaringen. Daar staat ook onze uitgebreide algemene privacyverklaring.

Met wie heb ik te maken?
Alle bedrijven van Hedin Automotive zijn onderdeel van Hedin Automotive Netherlands B.V.[2]. Officieel is dit de partij die verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het correct omgaan met je persoonsgegevens. 

Waarvoor gebruikt Hedin Automotive mijn persoonsgegevens?
Het inrichten van een bedrijfswagen bestaat uit heel wat stappen waarbij wij persoonsgegevens van je verzamelen. Hieronder zie je de belangrijkste redenen waarvoor wij die gegevens gebruiken: 

 • om je per mail, post of telefonisch de informatie te verstrekken die je hebt aangevraagd;
 • om een offerte voor je te maken;
 • om een bezoek aan één van onze vestigingen in te plannen;
 • om de inrichting af te kunnen handelen;
 • om je een financierings- en/of verzekeringsvoorstel te doen als je dat hebt gevraagd;
 • om onze nieuwsbrief en andere voor jou interessante informatie toe te sturen;
 • om onderzoek te doen hoe wij onze producten en diensten verder kunnen verbeteren.

Welke persoonsgegevens gebruikt Hedin Automotive en hoe komen jullie daaraan?
De meeste persoonsgegevens worden door jouzelf aan ons verstrekt, maar wij verzamelen soms ook gegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten (bijvoorbeeld via internet) en ons daarmee gegevens verstrekt, en als je ons van jouw interesses en voorkeuren op de hoogte brengt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens die wij mogelijk van je verwerken:

 • persoonlijke gegevens, zoals naam, adres e-mail;
 • voertuiggegevens, zoals merk, type, kenteken;
 • financiële gegevens, zoals banknaam en -nummer;
 • gegevens over websitebezoek, zoals ip-adres, browsertype en cookies.

Mag Hedin Automotive mijn gegevens gebruiken?
Volgens de privacywetgeving (AVG) mogen wij je persoonsgegevens gebruiken zolang daar een wettelijk erkende reden voor is. Drie van die redenen gelden specifiek voor Hedin Automotive: (1) alle gegevensverwerking die nodig is voor het inrichten van jouw bedrijfswagen (anders kunnen we jouw voertuig niet inrichten); (2) nakoming van wettelijke plichten op het gebied van bedrijfsadministratie; en (3) gegevens die we nodig hebben om met u een klantrelatie te kunnen onderhouden, eventueel een persoonlijke aanbieding te doen en voor onze bedrijfscijfers.

Met wie deelt Hedin Automotive mijn gegevens?
In sommige gevallen worden je gegevens met andere partijen gedeeld. De partijen waarmee wij delen als het nodig is:

 • met partijen uit ons distributienetwerk, zoals onze leveranciers en importeurs;
 • met andere bedrijfsonderdelen van Hedin Automotive, bijvoorbeeld onze klantenservice en administratie;
 • met externe leveranciers die onze diensten faciliteren, zoals onze ICT-leverancier, ons accountantskantoor en onze juridische dienstverlener.

Het kan zijn dat een van die externe partijen in onze opdracht je gegevens verwerkt, zoals onze ICT-leverancier. Wij zorgen dan voor een goede overeenkomst met hen, om te garanderen dat dit zorgvuldig gebeurt en volgens de vereisten van de privacywet.

Alleen als wij het wettelijk verplicht zijn, delen wij je persoonsgegevens met toezichthoudende instellingen, fiscale instanties of onderzoeksdiensten. Je gegevens worden in geen geval verkocht aan derden.

Hoe lang bewaart Hedin Automotive mijn gegevens en op welke manier?
Je gegevens worden niet voor altijd bewaard, daarvoor zijn termijnen gesteld. Die komen voor een deel uit wet- en regelgeving, en voor een deel hebben wij die bepaald zoals de privacywet dat aangeeft. Wij sluiten hierbij aan bij de door branchevereniging Bovag opgestelde termijnen.

Als je na de offerte je je bedrijfswagen niet laat inrichten bij Hedin Automotive
Persoonlijke gegevens: zes maanden
Voertuiggegevens: zes maanden
Fiscale gegevens: -

Als je je bedrijfswagen bij ons laat inrichten
Persoonlijke gegevens: tien jaar
Voertuiggegevens: tien jaar
Fiscale gegevens: zeven jaar

Wil je gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen? 
Dan kun je daarover contact met ons opnemen. Het makkelijkste gaat dat via privacy@hedinautomotive.nl

 Heb je een vraag of een klacht over privacyzaken? 
Neem dan contact met ons op via privacy@hedinautomotive.nl. Wij doen er alles aan je vragen te beantwoorden. Hedin Automotive heeft ook een toezichthouder (Functionaris voor de Gegevensbescherming of FG) aangesteld. Als je een bijzondere vraag hebt of een klacht over de bescherming van persoonsgegevens door Hedin Automotive, dan kun je met hem contact opnemen. Ook dit kan via privacy@hedinautomotive.nl.  

 

[1] een persoonsgegeven is informatie die direct of indirect iets zegt over een persoon
[2] Hedin Automotive Netherlands B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Pieter Braaijweg 6, 1114 AJ te Amsterdam-Duivendrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36019755.

juni 2020

Je laat je auto bestickeren bij Hedin Automotive

Vraag jij je af wat wij met je persoonsgegevens[1] doen wanneer je jouw auto bij Hedin Automotive laat bestickeren? Hieronder lees je dat. In aanvulling op onze algemene privacyverklaring, lichten we hieronder toe welke gegevens, en op welke manier wij je gegevens verwerken om jouw auto te kunnen bestickeren. Wij zijn daar open over, omdat wij het belangrijk vinden om uiterst zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens.

Zoek je informatie over andere producten of diensten van Hedin Automotive waar wij persoonsgegevens bij gebruiken (zoals bij aankoop of verzekeren)? Kijk dan bij hedinautomotive.nl/privacy voor de andere privacyverklaringen. Daar staat ook onze uitgebreide algemene privacyverklaring.

Met wie heb ik te maken?
Alle bedrijven van Hedin Automotive zijn onderdeel van Hedin Automotive Netherlands B.V.[2]. Officieel is dit de partij die verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het correct omgaan met uw persoonsgegevens. 

Waarvoor gebruikt Hedin Automotive mijn persoonsgegevens?
Het bestickeren van een auto bestaat uit heel wat stappen waarbij wij persoonsgegevens van je verzamelen. Hieronder zie je de belangrijkste redenen waarvoor wij die gegevens gebruiken: 

 • om je per mail, post of telefonisch de informatie te verstrekken die je hebt aangevraagd;
 • om een offerte voor je te maken;
 • om een bezoek aan één van onze vestigingen in te plannen;
 • om de bestickering af te kunnen handelen;
 • om onze nieuwsbrief en andere voor jou interessante informatie toe te sturen;
 • om onderzoek te doen hoe wij onze producten en diensten verder kunnen verbeteren.

Welke persoonsgegevens gebruikt Hedin Automotive en hoe komen jullie daaraan?
De meeste persoonsgegevens worden door jouzelf aan ons verstrekt, maar wij verzamelen soms ook gegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten (bijvoorbeeld via internet) en ons daarmee gegevens verstrekt, en als je ons van jouw interesses en voorkeuren op de hoogte brengt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens die wij mogelijk van je verwerken: 

 • persoonlijke gegevens, zoals naam, adres e-mail;
 • voertuiggegevens, zoals merk, type, kenteken;
 • financiële gegevens, zoals banknaam en -nummer;
 • gegevens over websitebezoek, zoals ip-adres, browsertype en cookies.

Mag Hedin Automotive mijn gegevens gebruiken?
Volgens de privacywetgeving (AVG) mogen wij je persoonsgegevens gebruiken zolang daar een wettelijk erkende reden voor is. Drie van die redenen gelden specifiek voor Hedin Automotive: (1) alle gegevensverwerking die nodig is voor bestickering (anders kunnen we jouw auto niet bestickeren); (2) nakoming van wettelijke plichten op het gebied van bedrijfsadministratie; en (3) gegevens die we nodig hebben om met jou een klantrelatie te kunnen onderhouden, eventueel een persoonlijke aanbieding te doen en voor onze bedrijfscijfers. 

Met wie deelt Hedin Automotive mijn gegevens?
In sommige gevallen worden je gegevens met andere partijen gedeeld. De partijen waarmee wij delen als het nodig is: 

 • met partijen uit ons distributienetwerk, zoals onze leveranciers en importeurs;
 • met andere bedrijfsonderdelen van Hedin Automotive, bijvoorbeeld onze klantenservice en administratie;
 • met externe leveranciers die onze diensten faciliteren, zoals onze ICT-leverancier, ons accountantskantoor en onze juridische dienstverlener.

Het kan zijn dat een van die externe partijen in onze opdracht je gegevens verwerkt, zoals onze ICT-leverancier. Wij zorgen dan voor een goede overeenkomst met hen, om te garanderen dat dit zorgvuldig gebeurt en volgens de vereisten van de privacywet.

Alleen als wij het wettelijk verplicht zijn, delen wij je persoonsgegevens met toezichthoudende instellingen, fiscale instanties of onderzoeksdiensten. Je gegevens worden in geen geval verkocht aan derden.

Hoe lang bewaart Hedin Automotive mijn gegevens en op welke manier?
Je gegevens worden niet voor altijd bewaard, daarvoor zijn termijnen gesteld. Die komen voor een deel uit wet- en regelgeving, en voor een deel hebben wij die bepaald zoals de privacywet dat aangeeft. Wij sluiten hierbij aan bij de door branchevereniging Bovag opgestelde termijnen.

Als je na de offerte je auto niet laat bestickeren bij Hedin Automotive
Persoonlijke gegevens: zes maanden
Voertuiggegevens: zes maanden
Fiscale gegevens: -

Als je je auto bij ons laat bestickeren
Persoonlijke gegevens: tien jaar
Voertuiggegevens: tien jaar
Fiscale gegevens: zeven jaar

Wil je gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen? 
Dan kun je daarover contact met ons opnemen. Het makkelijkste gaat dat via privacy@hedinautomotive.nl

 Heb je een vraag of een klacht over privacyzaken? 
Neem dan contact met ons op via privacy@hedinautomotive.nl. Wij doen er alles aan je vragen te beantwoorden. Hedin Automotive heeft ook een toezichthouder (Functionaris voor de Gegevensbescherming of FG) aangesteld. Als je een bijzondere vraag hebt of een klacht over de bescherming van persoonsgegevens door Hedin Automotive, dan kun je met hem contact opnemen. Ook dit kan via privacy@hedinautomotive.nl.  

 

[1] een persoonsgegeven is informatie die direct of indirect iets zegt over een persoon
[2] Hedin Automotive Netherlands B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Pieter Braaijweg 6, 1114 AJ te Amsterdam-Duivendrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36019755.

juni 2020

Je verzekert je auto via Hedin Automotive

Vraag jij je af wat wij met je persoonsgegevens[1] doen wanneer je jouw auto bij Hedin Automotive verzekert? Hieronder lees je dat. In aanvulling op onze algemene privacyverklaring, lichten we hieronder toe welke gegevens, en op welke manier wij je gegevens verwerken om jouw auto te kunnen verzekeren. Wij zijn daar open over, omdat wij het belangrijk vinden om uiterst zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens.

Zoek je informatie over andere producten of diensten van Hedin Automotive waar wij persoonsgegevens bij gebruiken (zoals bij financiering of schadeherstel)? Kijk dan bij hedinautomotive.nl/privacy voor de andere privacyverklaringen. Daar staat ook onze uitgebreide algemene privacyverklaring.

Met wie heb ik te maken?
Alle bedrijven van Hedin Automotive zijn onderdeel van Hedin Automotive Netherlands B.V.[2]. Officieel is dit de partij die verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het correct omgaan met jouw persoonsgegevens. In het geval van verzekering is volgens de privacywet AVG de verzekeringsmaatschappij ook verantwoordelijke voor de persoonsgegevens van je die wij via hen ontvangen. 

Waarvoor gebruikt Hedin Automotive mijn persoonsgegevens?
Het verzekeren van een auto bestaat uit heel wat stappen waarbij wij persoonsgegevens van je verzamelen. Hieronder zie je de belangrijkste redenen waarvoor wij die gegevens gebruiken: 

 • om je per mail, post of telefonisch de informatie te verstrekken die je hebt aangevraagd;
 • om een verzekeringsvoorstel voor je te maken;
 • om jouw verzekering af te kunnen handelen;
 • om onze nieuwsbrief en andere voor jou interessante informatie toe te sturen;
 • om onderzoek te doen hoe wij onze producten en diensten verder kunnen verbeteren.

Welke persoonsgegevens gebruikt Hedin Automotive en hoe komen jullie daaraan?
De meeste persoonsgegevens worden door jouzelf aan ons verstrekt, maar wij ontvangen mogelijk ook gegevens van de verzekeringsmaatschappij ten behoeve van de verzekering.  Soms verzamelen wij bovendien gegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten (bijvoorbeeld via internet) en ons daarmee gegevens verstrekt, en als je ons van uw interesses en voorkeuren op de hoogte brengt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens die wij mogelijk van je verwerken: 

 • persoonlijke gegevens, zoals naam, adres e-mail;
 • voertuiggegevens, zoals merk, type, kenteken;
 • financiële gegevens, zoals banknaam en -nummer;
 • gegevens over websitebezoek, zoals ip-adres, browsertype en cookies.

Mag Hedin Automotive mijn gegevens gebruiken?
Volgens de privacywetgeving (AVG) mogen wij je persoonsgegevens gebruiken zolang daar een wettelijk erkende reden voor is. Drie van die redenen gelden specifiek voor Hedin Automotive: (1) alle gegevensverwerking die nodig is voor de verzekering (anders kunnen wij jouw auto niet verzekeren); (2) nakoming van wettelijke plichten op het gebied van bedrijfsadministratie; en (3) gegevens die we nodig hebben om met je een klantrelatie te kunnen onderhouden, eventueel een persoonlijke aanbieding te doen en voor onze bedrijfscijfers.

Met wie deelt Hedin Automotive mijn gegevens?
In sommige gevallen worden je gegevens met andere partijen gedeeld. De partijen waarmee wij delen als het nodig is:

 • met verzekeringsmaatschappijen waar wij mee samenwerken, om jouw auto via ons te verzekeren;
 • met andere bedrijfsonderdelen van Hedin Automotive, bijvoorbeeld onze klantenservice en administratie;
 • met externe leveranciers die onze diensten faciliteren, zoals onze ICT-leverancier, ons accountantskantoor en onze juridische dienstverlener.

 Het kan zijn dat een van die externe partijen in onze opdracht jouw gegevens verwerkt, zoals onze ICT-leverancier. Wij zorgen dan voor een goede overeenkomst met hen, om te garanderen dat dit zorgvuldig gebeurt en volgens de vereisten van de privacywet.

Alleen als wij het wettelijk verplicht zijn, delen wij je persoonsgegevens met toezichthoudende instellingen, fiscale instanties of onderzoeksdiensten. Je gegevens worden in geen geval verkocht aan derden.

Hoe lang bewaart Hedin Automotive mijn gegevens en op welke manier?
Je gegevens worden niet voor altijd bewaard, daarvoor zijn termijnen gesteld. Die komen voor een deel uit wet- en regelgeving, en voor een deel hebben wij die bepaald zoals de privacywet dat aangeeft. Wij sluiten hierbij aan bij de door branchevereniging Bovag opgestelde termijnen.

Als je na de offerte geen leaseauto bestelt bij Hedin Automotive
Persoonlijke gegevens: zes maanden
Voertuiggegevens: zes maanden
Fiscale gegevens: -

Als je de leaseauto hebt besteld bij ons
Persoonlijke gegevens: tien jaar
Voertuiggegevens: tien jaar
Fiscale gegevens: zeven jaar

Wil je gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen? 
Dan kun je daarover contact met ons opnemen. Het makkelijkste gaat dat via privacy@hedinautomotive.nl

 Heb je een vraag of een klacht over privacyzaken? 
Neem dan contact met ons op via privacy@hedinautomotive.nl. Wij doen er alles aan je vragen te beantwoorden. Hedin Automotive heeft ook een toezichthouder (Functionaris voor de Gegevensbescherming of FG) aangesteld. Als je een bijzondere vraag hebt of een klacht over de bescherming van persoonsgegevens door Hedin Automotive, dan kun je met hem contact opnemen. Ook dit kan via privacy@hedinautomotive.nl.  

 

[1] een persoonsgegeven is informatie die direct of indirect iets zegt over een persoon
[2] Hedin Automotive Netherlands B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Pieter Braaijweg 6, 1114 AJ te Amsterdam-Duivendrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36019755.

juni 2020

Je financiert je auto via Hedin Automotive

Vraag jij je af wat wij met je persoonsgegevens [1] doen wanneer je jouw auto via Hedin Automotive financiert? Hieronder lees je dat. In aanvulling op onze algemene privacyverklaring, lichten we hieronder toe welke gegevens, en op welke manier wij je gegevens verwerken om je auto te kunnen financieren. Wij zijn daar open over, omdat wij het belangrijk vinden om uiterst zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens.

Zoek je informatie over andere producten of diensten van Hedin Automotive waar wij persoonsgegevens bij gebruiken (zoals bij verzekeren of schadeherstel)? Kijk dan bij hedinautomotive.nl/privacy voor de andere privacyverklaringen. Daar staat ook onze uitgebreide algemene privacyverklaring. 

Met wie heb ik te maken?
Alle bedrijven van Hedin Automotive zijn onderdeel van Hedin Automotive Netherlands B.V.[2]. Officieel is dit de partij die verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het correct omgaan met je persoonsgegevens. In het geval van financiering is volgens de privacywet AVG de financiële dienstverlener ook verantwoordelijke voor de persoonsgegevens van jou die wij via hen ontvangen. Hedin Automotive bedrijven zijn aangesloten ondernemingen van Bovemij Finance B.V., dit houdt in dat Hedin Automotive bedrijven onder de collectieve vergunning van Bovemij Finance B.V. vallen. Financieringen via Hedin Automotive worden verzorgd door bemiddelaar Bovemij Finance B.V..

Waarvoor gebruikt Hedin Automotive mijn persoonsgegevens?
Het financieren van een auto bestaat uit heel wat stappen waarbij wij persoonsgegevens van je verzamelen. Hieronder zie je de belangrijkste redenen waarvoor wij die gegevens gebruiken:

 • om je per mail, post of telefonisch de informatie te verstrekken die je hebt aangevraagd;
 • om een financieringsvoorstel voor je te maken;
 • om jouw financiering af te kunnen handelen;
 • om onze nieuwsbrief en andere voor jou interessante informatie toe te sturen;
 • om onderzoek te doen hoe wij onze producten en diensten verder kunnen verbeteren.

Welke persoonsgegevens gebruikt Hedin Automotive en hoe komen ze daaraan?
De meeste persoonsgegevens worden door jou aan ons verstrekt, maar wij ontvangen ook gegevens van de financiële dienstverlener ten behoeve van de financiering.  Soms verzamelen wij bovendien gegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten (bijvoorbeeld via internet) en ons daarmee gegevens verstrekt, en als je ons van jouw interesses en voorkeuren op de hoogte brengt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens die wij mogelijk van je verwerken:

 • persoonlijke gegevens, zoals naam, adres e-mail;
 • voertuiggegevens, zoals merk, type, kenteken;
 • financiële gegevens, zoals inkomensgegevens, banknaam en -nummer;
 • gegevens over websitebezoek, zoals ip-adres, browsertype en cookies.

Mag Hedin Automotive mijn gegevens gebruiken?
Volgens de privacywetgeving (AVG) mogen wij jouw persoonsgegevens gebruiken zolang daar een wettelijk erkende reden voor is. Drie van die redenen gelden specifiek voor Hedin Automotive: (1) alle gegevensverwerking die nodig is voor financiering (anders kunnen wij jouw auto niet financieren); (2) nakoming van wettelijke plichten op het gebied van bedrijfsadministratie; en (3) gegevens die we nodig hebben om met je een klantrelatie te kunnen onderhouden, eventueel een persoonlijke aanbieding te doen en voor onze bedrijfscijfers.

Met wie deelt Hedin Automotive mijn gegevens?
In sommige gevallen worden jouw gegevens met andere partijen gedeeld. De partijen waarmee wij delen als het nodig is: 

 • met financiële dienstverleners waar wij mee samenwerken, om jouw financiering te kunnen regelen, bijvoorbeeld vindt een kredietcheck plaats bij Stichting Bureau Krediet Registratie;
 • met verzekeringsmaatschappijen waar wij mee samenwerken, als jouw auto via ons is verzekerd;
 • met andere bedrijfsonderdelen van Hedin Automotive, bijvoorbeeld onze klantenservice en administratie;
 • met externe leveranciers die onze diensten faciliteren, zoals onze ICT-leverancier, ons accountantskantoor en onze juridische dienstverlener.

Het kan zijn dat een van die externe partijen in onze opdracht jouw gegevens verwerkt, zoals onze ICT-leverancier. Wij zorgen dan voor een goede overeenkomst met hen, om te garanderen dat dit zorgvuldig gebeurt en volgens de vereisten van de privacywet.

Alleen als wij het wettelijk verplicht zijn, delen wij je persoonsgegevens met toezichthoudende instellingen, fiscale instanties of onderzoeksdiensten. Jouw gegevens worden in geen geval verkocht aan derden.

Hoe lang bewaart Hedin Automotive mijn gegevens en op welke manier?
Je gegevens worden niet voor altijd bewaard, daarvoor zijn termijnen gesteld. Die komen voor een deel uit wet- en regelgeving, en voor een deel hebben wij die bepaald zoals de privacywet dat aangeeft. Wij sluiten hierbij aan bij de door branchevereniging Bovag opgestelde termijnen.

 • Als je na een offerte geen financiering regelt bij Hedin Automotive:
  • Voertuiggegevens: 6 maanden
  • Persoonlijke gegevens: 6 maanden
  • Fiscale gegevens: niet
 • Als je je auto bij ons gefinancierd hebt:
  • Voertuiggegevens: 10 jaar
  • Persoonlijke gegevens: 10 jaar
  • Fiscale gegevens: 7 jaar

Wil je gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen?
Dan kun je daarover contact met ons opnemen. Het makkelijkste gaat dat via privacy@hedinautomotive.nl.

Heb je een vraag of een klacht over privacyzaken?
Neem dan contact met ons op via privacy@hedinautomotive.nl. Wij doen er alles aan je vragen te beantwoorden. Hedin Automotive heeft ook een toezichthouder (Functionaris voor de Gegevensbescherming of FG) aangesteld. Als je een bijzondere vraag hebt of een klacht over de bescherming van persoonsgegevens door Hedin Automotive, dan kun je met hem contact opnemen. Ook dit kan via privacy@hedinautomotive.nl.

februari 2021

 

[1] een persoonsgegeven is informatie die direct of indirect iets zegt over een persoon
[2] Hedin Automotive Netherlands B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Pieter Braaijweg 6, 1114 AJ te Amsterdam-Duivendrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36019755.

Je financiert je zakelijke auto bij Hedin Automotive

Vraag jij je af wat wij met je persoonsgegevens[1] doen wanneer je jouw zakelijke auto bij Hedin Automotive financiert? Hieronder lees je dat. In aanvulling op onze algemene privacyverklaring, lichten we hieronder toe welke gegevens, en op welke manier wij je gegevens verwerken om jouw auto te kunnen financieren. Wij zijn daar open over, omdat wij het belangrijk vinden om uiterst zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens. 

Zoek je informatie over andere producten of diensten van Hedin Automotive waar wij persoonsgegevens bij gebruiken (zoals bij verzekeren of schadeherstel)? Kijk dan bij hedinautomotive.nl/privacy voor de andere privacyverklaringen. Daar staat ook onze uitgebreide algemene privacyverklaring.   

Met wie heb ik te maken? 
Alle bedrijven van Hedin Automotive zijn onderdeel van Hedin Automotive Netherlands B.V.[2]. Officieel is dit de partij die verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het correct omgaan met jouw persoonsgegevens. In het geval van financiering is volgens de privacywet AVG de financiële dienstverlener ook verantwoordelijke voor de persoonsgegevens van je die wij via hen ontvangen. 

Waarvoor gebruikt Hedin Automotive mijn persoonsgegevens? 
Het financieren van een auto bestaat uit heel wat stappen waarbij wij persoonsgegevens van jou verzamelen. Hieronder zie je de belangrijkste redenen waarvoor wij die gegevens gebruiken: 

 • om u per mail, post of telefonisch de informatie te verstrekken die je hebt aangevraagd;
 • om een financieringsvoorstel voor je te maken;
 • om je financiering af te kunnen handelen;
 • om onze nieuwsbrief en andere voor jou interessante informatie toe te sturen;
 • om onderzoek te doen hoe wij onze producten en diensten verder kunnen verbeteren.

Welke persoonsgegevens gebruikt Hedin Automotive en hoe komen jullie daaraan?  

De meeste persoonsgegevens worden door jou aan ons verstrekt, maar wij ontvangen ook gegevens van de financiële dienstverlener ten behoeve van de financiering. Soms verzamelen wij bovendien gegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten (bijvoorbeeld via internet) en ons daarmee gegevens verstrekt, en als je ons van jouw interesses en voorkeuren op de hoogte brengt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens die wij mogelijk van je verwerken: 

 • persoonlijke gegevens, zoals naam, adres e-mail;
 • voertuiggegevens, zoals merk, type, kenteken;
 • financiële gegevens, zoals inkomensgegevens, banknaam en -nummer;
 • gegevens over websitebezoek, zoals ip-adres, browsertype en cookies.

Mag Hedin Automotive mijn gegevens gebruiken? 
Volgens de privacywetgeving (AVG) mogen wij jouw persoonsgegevens gebruiken zolang daar een wettelijk erkende reden voor is. Drie van die redenen gelden specifiek voor Hedin Automotive: (1) alle gegevensverwerking die nodig is voor financiering (anders kunnen wij jouw auto niet financieren); (2) nakoming van wettelijke plichten op het gebied van bedrijfsadministratie; en (3) gegevens die we nodig hebben om met je een klantrelatie te kunnen onderhouden, eventueel een persoonlijke aanbieding te doen en voor onze bedrijfscijfers.  

Met wie deelt Hedin Automotive mijn gegevens?  
In sommige gevallen worden je gegevens met andere partijen gedeeld. De partijen waarmee wij delen als het nodig is zijn:  

 • met financiële dienstverleners waar wij mee samenwerken, om jouw financiering te kunnen regelen, bijvoorbeeld vindt een kredietcheck plaats bij Stichting Bureau Krediet Registratie;
 • met verzekeringsmaatschappijen waar wij mee samenwerken, als je jouw auto via ons verzekert;
 • met andere bedrijfsonderdelen van Hedin Automotive, bijvoorbeeld onze klantenservice en administratie;
 • met externe leveranciers die onze diensten faciliteren, zoals onze ICT-leverancier, ons accountantskantoor en onze juridische dienstverlener.

Het kan zijn dat een van die externe partijen in onze opdracht je gegevens verwerkt, zoals onze ICT-leverancier. Wij zorgen dan voor een goede overeenkomst met hen, om te garanderen dat dit zorgvuldig gebeurt en volgens de vereisten van de privacywet. 

Alleen als wij het wettelijk verplicht zijn, delen wij je persoonsgegevens met toezichthoudende instellingen, fiscale instanties of onderzoeksdiensten. Je gegevens worden in geen geval verkocht aan derden.  

Hoe lang bewaart Hedin Automotive mijn gegevens en op welke manier?
Je gegevens worden niet voor altijd bewaard, daarvoor zijn termijnen gesteld. Die komen voor een deel uit wet- en regelgeving, en voor een deel hebben wij die bepaald zoals de privacywet dat aangeeft. Wij sluiten hierbij aan bij de door branchevereniging Bovag opgestelde termijnen:

Als je na de offerte geen financiering regelt bij Hedin Automotive
Persoonlijke gegevens: zes maanden
Voertuiggegevens: zes maanden
Fiscale gegevens: -

Als je je auto bij ons gefinancierd hebt
Persoonlijke gegevens: tien jaar
Voertuiggegevens: tien jaar
Fiscale gegevens: zeven jaar

Wil je gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen? 
Dan kun je daarover contact met ons opnemen. Het makkelijkste gaat dat via privacy@hedinautomotive.nl

 Heb je een vraag of een klacht over privacyzaken? 
Neem dan contact met ons op via privacy@hedinautomotive.nl. Wij doen er alles aan je vragen te beantwoorden. Hedin Automotive heeft ook een toezichthouder (Functionaris voor de Gegevensbescherming of FG) aangesteld. Als je een bijzondere vraag hebt of een klacht over de bescherming van persoonsgegevens door Hedin Automotive, dan kun je met hem contact opnemen. Ook dit kan via privacy@hedinautomotive.nl.  

 

[1] een persoonsgegeven is informatie die direct of indirect iets zegt over een persoon 
[2] Hedin Automotive Netherlands B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Pieter Braaijweg 6, 1114 AJ te Amsterdam-Duivendrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36019755.

juni 2020