Disclaimer


Hedin Automotive spant zich in om de informatie in de digitale kanalen (zoals bijvoorbeeld op de website en in e-mailberichten) zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Hedin Automotive is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde gegevens.

Deze website kan informatie, software, foto’s en andere materialen bevatten die door het auteursrecht, merkenrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht zijn beschermd.

Gebruik van dergelijke informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Hedin Automotive heeft geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.
 

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Hedin Automotive worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.