SAMEN VOOR VERDUURZAMING

‘Verduurzamen’ is ondertussen een belangrijk en bekend begrip. De belasting op onze leefomgeving is dermate ingrijpend, dat het van belang is dat de mensheid ingrijpt en verandert. Als we dat niet doen, hebben toekomstige generaties geen plek meer om te leven. Om inzichtelijk te maken of het verduurzamen effect heeft, moet er eerst een nulmeting worden gedaan.

BEDRIJVEN EN Co2-FOOTPRINT

Vandaag de dag is het voor elk bedrijf, maar ook individu, van steeds groter belang om inzicht te hebben in de hoeveelheid CO2—uitstoot voor je het effect van verduurzaming kunt zien. Voor iedereen kan de aanleiding anders zijn, maar over het algemeen bestaan er vier redenen waarom het in de praktijk van belang is:

·         Een CO2-voetafdrukmeting is belangrijk voor bedrijven om hun milieu-impact te begrijpen en te beperken.

·         Het toont maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en inspireert anderen dit ook te doen.

·         Het kan leiden tot kostenbesparingen door energie-efficiënte maatregelen en het verminderen van verspilling.

·         Het helpt bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgeving met betrekking tot klimaatverandering.

BEREKENEN VAN EEN FOOTPRINT

Het in kaart brengen van een CO2-footprint vergt veel onderzoek en gaat gepaard met verschillende berekeningen. In deze berekeningen dienen een aantal aspecten van de onderneming te worden meegenomen. Hieronder zijn er enkele voorbeelden opgesomd.

Vervoer. Hoeveel stroom wordt er verbruikt? Betreft dit groene stroom?

Verwarming. Welke brandstoffen worden er verbruikt bij het verwarmen van het pand?

Elektriciteitsverbruik. Welke vervoersmiddelen gebruikt het personeel? Hoeveel brandstof wordt hierbij verbruikt?

Aangezien bij Hedin Automotive BMW & MINI duurzaamheid een prominent onderwerp is, willen wij de resultaten van onze acties ook in beeld krijgen. Het liefste doen we dit op een manier die ook transparant en simplistisch te communiceren is. Deze aanpak sluit naadloos aan bij onze kernwaarden en visie op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast helpt een dergelijke meting bij het realiseren van de Sustainable Development Goals van Hedin Automotive BMW & MINI.

EERSTE MIJLPAAL VOOR DE BMW & MINI

Het creëren van een beeld van onze CO2 -footprint begint bij het vinden van een partner die hierbij kan ondersteunen. Dit is een essentiële stap, omdat wij simpelweg de kennis niet in huis hebben om dit correct uit te voeren. Daarnaast maakt het betrekken van een externe onafhankelijke partij het resultaat een stuk geloofwaardiger. In ons geval ondersteunt ‘Duurzaam Repareren’ bij het proces. Deze partij looft het ‘GroenGedaan! Plus certificaat’ uit aan bedrijven die onder andere een CO2-footprint hebben gemaakt conform het GHG-protocol en ISO14064. Het doel van dit certificaat is dat ondernemers niet alleen inzicht hebben, maar dat er uiteindelijk ook kan worden gestuurd naar een duurzaam bestaan. Het mooie aan ‘Duurzaam Repareren’ is dat de bereikbaarheid van het maken van de CO2-footprint hoog in het vaandel staat. Vaak wordt het namelijk als een erg complex proces gezien, waardoor ondernemers het wellicht vaak links laten liggen.

De eerste meting is intussen al bij Hedin Automotive Zeeland (gevestigd in Goes) afgerond. Hiervoor is bij de vestiging informatie vergaard over bijvoorbeeld het energieverbruik, isolatie en de apparatuur. Deze meting dient als pilot voor potentiële metingen die gaan komen. We willen namelijk eerst leren van onze fouten en deze fouten voorkomen, omdat op die manier de toekomstige metingen sneller en accurater worden.

De verwachting is dat over ongeveer twee maanden de definitieve resultaten bekend worden. Deze resultaten worden geanalyseerd en omgezet tot actiepunten waarmee Hedin Automotive Zeeland stappen kan zetten naar een duurzamere wereld. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte!